Sunday, March 8, 2015

"ลงทุนอย่างไร ให้เหมาะกับตัวเรา" บทความที่ดีมาก จาก Thailand Investment Forum Facebook Page

ภาพด้านล่างนี้เป็น กระบวนการตัดสินใจ ในเรื่องของการลงทุนให้เหมาะกับ สไตล์ปัจจุบันของเรา หรือ สไตล์ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทำให้ผลของการลงทุนออกมาตามเป้าหมายนะครับ

Flow Chart นี้เขียนไว้ค่อนข้างดีมาก  จะเห็นว่า ถนนเกือบทุกเส้นมุ่งหน้าเข้าสู่  การลงทุนผ่านกองทุนรวม Mutual Fund แทนที่จะเทรดลงทุนด้วยตัวเอง (ถ้าตัวเราเอง มีทักษะความรู้ด้านอื่น ที่ไม่ใช่ด้านการลงทุนในหุ้น เป็นหลัก)


เนื้อหาใจความโดยรายละเอียด ดูได้จาก Blog ต้นฉบับครับ ที่  http://thailandinvestmentforum.com/2014/10/23/4questions/

Enjoy !!

No comments:

Post a Comment